تحلیل وبررسی دانشگاه پیام نوربافق

اخبار سیاسی.فرهنگی وتحلیل مسایل وحوادث ورخدادهای جهان

+ فضای مجازی:

دوگروه درسرمایه اجتماعی دخیل هستند:1-مسجدی ها2-بسیجی ها

سرمایه اجتماعی:به هم اعتقاد داشته باشند جنگ نرم در بستر سرمایه اجتماعی اتفاق می افتد جنگ نرم مانند ژله می ماند باید حواسمان راجمع کنیم .

دو نوع فضای مجازی داریم:1-مجازی در مقابل حقیقی(ارتباط بایکدیگر به صورت یر حضوری است )دشمن از سالهای بسیاردور

برنامه ریزی کرده است در زمانی دنیا را به بدنی تشبیه کردندقلب دنیا:خاورمیانه وبعداز چند سال گفتند:مغزدنیا:فضایی رابنا کردند

بنام ام اس آ ونیز واشنگتن شبکه اینترنت را که ما به آن دسترسی داریم تشبیه کردند:به شبکه ایی که در بدن انسان هست برای فهم این به مثالی اشاره می کنم وقتی دستمان راروی بخاری می گذاریم احساس سوختگی می کنیم

وب کم لپ تاپ:چشم انسان را اسکن می کند واولین باری که به اینترنت وصل می شویم یک کد13رقمی در لپ تاپ ثبت می شود

وتمام کارهایی که ما می کنیم در پوشه ایی که برای مادرست شده ذخیره میشود ولپ تاپ هایی که بااثرانگشت وارد می شویم

اثرانگشت انتفال داده می شوداگر بخواهیم در فضای مجازی موفق باشیم باید اطلاعات استراترژی داشته باشیم اطلاعات استراژی به

 این صورت است که:1-دشمن به چه فکر می کند2-دشمن درمورد ما چه فکری می کند وجنگی که مادر حال حاضروارد آن میشویم

جنگ چریکی ونامنظم است.

جنگ نامتقارن:به زمین دشمن بریم وبا قاعده ی خودی بجنگیم مانند یک دانشجویی که وقتی بورسیه تحصیلی به اروپارا می گیرند هم

می توانند با پوشش اسلامی رفت وآمدکنند وهم با بدون پوشش اسلامی می توانند رفت آمدکنند.

سایت گوگل در چین فیلتر است وهیچکس حق استفاده ازآن راندارد .

مقام معظم رهبری از سال1368تا الان گفته اند :تهاجم فرهنگی،شبیخون فرهنگی،ناتوفرهنگی،جنگ نرم وجهادنرم. جنگ نرم دو

 گروه هستند: 1*-یادرگروه دشمن هستند2*-یادرگروه دوست هستند اگردرجایی که باید حرف بزنید؛حرف نزنید درگروه دشمن هستید

یکی از چیزهایی که جنگ نرم خطرش از جنگ سرد بیشتراست:ما نمی فهمیم که الان جنگ نرم است فقط نباید بگوییم جنگ است

باید عمل هم کنیم یکی از کارهاای که ما می توانیم انجام بدهیم این است که فرهنگ شهید وشهادت را انتشار بدهیم ما با فرهنگ

خودی بریم وبجنگیم در فضای اینترنت سومین زبان،زبان فارسی است وتویتل در چندماه گذشته زبان فارسی را به خودش اضافه

کرده است تمام دنیا تشنه ی همین اطلاعات شهداوانقلاب ما هستند

 

تحلیل مسؤل کانون تحلیل وبررسی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بافق:

یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم(اعم از دانشجویان بسیجی،عادی،ومردم عزیزایران،)عدم تحلیل سیاسی است اگر ما برای هرکاری ابتدااندیشه وتعمق می کردیم وبعد عمل می کردیم

 

 هرگزبرایمان مشکلی پیش نمی آمد اما به قول قدیمی ها گفته اند ماهی را

هروقت ازآب بگیری تازه هست بیایید بایکدیگراز ابتدای هرکاری تعمق وفکر کنیم وبعد وارد عمل بشویم وقتی ما اینجوری عمل کنیم

کم کم بینش وبصیرت درماروح تازه ایی پیدا می کند ما نباید به اجنبی بیگانه(آمریکا) وابسته باشیم وبخواهیم او نیازهای ما را

برآورده کندآمریکا همانطور که می دانید خودش به صهیونیسم وابسته است چطور می شود به هم چنین کسی اعتماد کرد بیاییم از این دید به آمریکا نگاه کنیم

 

 موفق باشید به امید پیشرفت تک تک دانشجویان عزیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فضای مجازی:

دوگروه درسرمایه اجتماعی دخیل هستند:1-مسجدی ها2-بسیجی ها

سرمایه اجتماعی:به هم اعتقاد داشته باشند جنگ نرم در بستر سرمایه اجتماعی اتفاق می افتد جنگ نرم مانند ژله می ماند باید حواسمان راجمع کنیم .

دو نوع فضای مجازی داریم:1-مجازی در مقابل حقیقی(ارتباط بایکدیگر به صورت یر حضوری است )دشمن از سالهای بسیاردور

برنامه ریزی کرده است در زمانی دنیا را به بدنی تشبیه کردندقلب دنیا:خاورمیانه وبعداز چند سال گفتند:مغزدنیا:فضایی رابنا کردند

بنام ام اس آ ونیز واشنگتن شبکه اینترنت را که ما به آن دسترسی داریم تشبیه کردند:به شبکه ایی که در بدن انسان هست برای فهم این به مثالی اشاره می کنم وقتی دستمان راروی بخاری می گذاریم احساس سوختگی می کنیم

وب کم لپ تاپ:چشم انسان را اسکن می کند واولین باری که به اینترنت وصل می شویم یک کد13رقمی در لپ تاپ ثبت می شود

وتمام کارهایی که ما می کنیم در پوشه ایی که برای مادرست شده ذخیره میشود ولپ تاپ هایی که بااثرانگشت وارد می شویم

اثرانگشت انتفال داده می شوداگر بخواهیم در فضای مجازی موفق باشیم باید اطلاعات استراترژی داشته باشیم اطلاعات استراژی به

 این صورت است که:1-دشمن به چه فکر می کند2-دشمن درمورد ما چه فکری می کند وجنگی که مادر حال حاضروارد آن میشویم

جنگ چریکی ونامنظم است.

جنگ نامتقارن:به زمین دشمن بریم وبا قاعده ی خودی بجنگیم مانند یک دانشجویی که وقتی بورسیه تحصیلی به اروپارا می گیرند هم

می توانند با پوشش اسلامی رفت وآمدکنند وهم با بدون پوشش اسلامی می توانند رفت آمدکنند.

سایت گوگل در چین فیلتر است وهیچکس حق استفاده ازآن راندارد .

مقام معظم رهبری از سال1368تا الان گفته اند :تهاجم فرهنگی،شبیخون فرهنگی،ناتوفرهنگی،جنگ نرم وجهادنرم. جنگ نرم دو

 گروه هستند: 1*-یادرگروه دشمن هستند2*-یادرگروه دوست هستند اگردرجایی که باید حرف بزنید؛حرف نزنید درگروه دشمن هستید

یکی از چیزهایی که جنگ نرم خطرش از جنگ سرد بیشتراست:ما نمی فهمیم که الان جنگ نرم است فقط نباید بگوییم جنگ است

باید عمل هم کنیم یکی از کارهاای که ما می توانیم انجام بدهیم این است که فرهنگ شهید وشهادت را انتشار بدهیم ما با فرهنگ

خودی بریم وبجنگیم در فضای اینترنت سومین زبان،زبان فارسی است وتویتل در چندماه گذشته زبان فارسی را به خودش اضافه

کرده است تمام دنیا تشنه ی همین اطلاعات شهداوانقلاب ما هستند

 

تحلیل مسؤل کانون تحلیل وبررسی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بافق:

یکی از مشکلاتی که ما با آن مواجه هستیم(اعم از دانشجویان بسیجی،عادی،ومردم عزیزایران،)عدم تحلیل سیاسی است اگر ما برای

 هرکاری ابتدااندیشه وتعمق می کردیم وبعد عمل می کردیم هرگزبرایمان مشکلی پیش نمی آمد اما به قول قدیمی ها گفته اند ماهی را

 

هروقت ازآب بگیری تازه هست بیایید بایکدیگراز ابتدای هرکاری تعمق وفکر کنیم وبعد وارد عمل بشویم وقتی ما اینجوری عمل کنیم

کم کم بینش وبصیرت درماروح تازه ایی پیدا می کند ما نباید به اجنبی بیگانه(آمریکا) وابسته باشیم وبخواهیم او نیازهای ما را

برآورده کندآمریکا همانطور که می دانید خودش به صهیونیسم وابسته است چطور می شود به هم چنین کسی اعتماد کرد بیاییم از این دید به آمریکا نگاه کنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : فدایی رهبر ; ساعت ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٤
تگ ها: فضای مجازی
comment نظرات () لینک


+ سخنی کوتاه اماجاودانه..

 

اگر امیدواری که رنج تو بار نیکو دهد، هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سرپیچی نکن.,بزرگمهر

 Bill Gates

If you born poor, it’s not your mistake. But if you die poor it’s your mistake.

بیل گیتس:

اگر فقیر به دنیا آمده‌اید، این اشتباه شما نیست اما اگر فقیر بمیرید، این اشتباه شما است.

Swami Vivekananda

In a day, when you don’t come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path.

سوآمی ویوکاناندن

در یک روز، اگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شوید، می توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌کنید.

William Shakespeare

Three sentences for getting SUCCESS:

a) Know more than other.

b) Work more than other.

c) Expect less than other

ویلیام شکسپیر

سه جمله برای کسب موفقیت:

الف) بیشتر از دیگران بدانید.

ب) بیشتر از دیگران کار کنید.

ج) کمتر انتظار داشته باشید.

Adolph Hitler

If you win you need not explain, But if you lose you should not be there to explain.

آدولف هیتلر

اگر تو برنده باشی، نیازی نیست به کسی توضیحی دهی، اما اگر بازنده باشی، نیازی نیست آنجا باشی تا به کسی توضیحی دهی.

Alien Strike

Don’t compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself.

آلن استرایک

در این دنیا، خود را با کسی مقایسه نکنید، در این صورت به خودتان توهین کرده‌اید.

Bonnie Blair

Winning doesn’t always mean being first, winning means you’re doing better than you’ve done before.

بونی بلر

برنده شدن همیشه به معنی اولین بودن نیست. برنده شدن به معنی انجام کار، بهتر از دفعات قبل است.

Thomas Edison

I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.

توماس ادیسون

من نمی‌گویم که ١٠٠٠دفعه شکست خورده‌ام. من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود.

Leo Tolstoy

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.

لئو تولستوی

هر کس به فکر تغییر جهان است. اما هیچ کس به فکر تغییر خویش نیست.

Abraham Lincoln

Believing everybody is dangerous; believing nobody is very dangerous.

آبراهام لینکلن

همه را باور کردن، خطرناک است. اما هیچکس را باور نکردن، خیلی خطرناک است.

Einstein

If someone feels that they had never made a mistake in their life, then it means they had never tried a new thing in their life.

انشتین

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که هیچ تلاشی در زندگی خود نکرده.

Charles

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.

چارلز

در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.

اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

Mother Teresa

If you start judging people you will be having no time to love them.

مادر ترزا

اگر شروع به قضاوت مردم کنید، وقتی برای دوست داشتن آنها نخواهید داشت.

 

نویسنده : فدایی رهبر ; ساعت ٧:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+ وصیت امام خمینی به ملت شریف ایران...

وصیت من به ملت شریف آن است که درتمام انتخابات چه انتخابات رییس جمهوری وچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی وچه انتخابات خبرگان درصحنه باشند واشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشدکه اعتباری شود

چه بسا در بعضی تقاطع عدم حضور ومسامحه (در انتخابات)گناهی باشد که در راس گناهان کبیره است توجه داشته باشند رییس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشد که محرومیت ومظلومیت مستضعفان ومحرومان جامعه را لمس نموده ودر فکر آنان باشد نه  از سرمایه داران وصدر نشینان مرفه وغرق درلذات وشهوات که تلخی محرومیت ورنج گرسنگان وپابرهنگان را نمی توانند بفهمند

اگررییس جمهور ونمایندگان مجلس شایسته ومتعهد به اسلام ودلسوز برای کشور وملت باشند بسیاری از مشکلات پیش نمی آید

اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی درحال حاضر وآینده ورییس جمهور وروسای جمهور ما بعد وشورای نگهبان وشورای قضایی ودولت در هرزمان آن است که نگذارید این دستگاههای خبری ومطبوعات ومجله ها از اسلام ومصالح کشور منحرف شوند.

 وصیت من به مجلس وشورای نگهبان ودولت ورییس جمهور وشورای قضایی آن است که در مقابل احکام خداوند متعال خاضع بوده وتحت تاثیر تبلیغات بی محتوای قطب ظالم چپاولگر سرمایه داری وقطب ملحد اشتراکی وکمونستی واقع نشوید.  

 

 

 

نویسنده : فدایی رهبر ; ساعت ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/٢
تگ ها:
comment نظرات () لینک