سال تولیدملی،حمایت ازکاروسرمایه ایرانی

 

 

 

باز آقا محضرت عرض ارادت می‌کنیم
آسمان را روشن از شمع ولایت می‌کنیم

گفته ای تولید ملی، گفته هایت روی چشم!
باز از سرمایه و از کار ایرانی حمایت می‌کنیم

ما پر از کار مضاعف ،همت افزون تریم
با جهاد اقتصادی، خرق عادت می‌کنیم

باز هم چشمان دنیا خیره بر دستان ماست
چشم دنیا را به دست خود هدایت می‌کنیم

کشور ما با فروغ احمدی روشن شده
گفتمان را، گفتمان عشق و ایثار و شهادت می کنیم

سال نو تفسیر این بیداری اسلامی است
برتمام خاک دنیا ما سرایت می‌کنیم

پرچم عدل خمینی دست مهدی(عج) می‌دهیم
ما جهان را پر ز تکبیر عدالت می کنیم

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید