شب قدر....

آیت الله محمدحسین احمدی فقیه ره در رابطه با احتمال شب قدر بودن شب 27 رمضان به خبرنگار شبستان گفت: این مساله یعنی قدر بودن شب 27 رمضان در دعای روز 26 ماه مبارک به صراحت بیان شده است.

وی با اشاره به متن دعای روز 26 این ماه افزود: در دعای روز 26 می خوانیم: خدایا فضل و ارزش شب قدر را در این ایام (شب 27 و روز 26) برای من قرار ده و امور من را از عسر و سختی به یسر و آسانی برگردان و این تبدیل عسر و سختی به یسر و آسانی تعبیر به تقدیر و مقدر شدن امور می شود.

احمدی فقیه ره افزود: با توجه به این دعا و دعاهای مشابه، چنین احتمالی وجود دارد اما آنچه بزرگان و اهل ذکر می فرمایند آنست که اگرچه شب قدر به صورت خاص و مشخص دقیقاً تعیین نشده است اما شب هایی به عنوان جانشین برای آنها معین شده است از جمله نیمه شعبان یا شب های 21 و 23 رمضان و همچنین شب 27 رمضان لذا انجام برخی اعمال که در شب های قدر ذکر شده در این شب بلامانع است و به عنوان جانشین شب قدر می توان امشب نیز این اعمال را به جای اورد.

 

وی خاطرنشان کرد: برخی علما نیز معتقدند که امشب تدارک شب قدر است یعنی انجام اعملا شب قدر، با قصد رجا و امید ثواب دراین شب جایز و مفید است از جمله درباره احیای این شب دستور رسیده است.

 

احمدی فقیه ره با اشاره به اینکه انجام کلیه امور شبهای قدر در این شب هم منعی ندارد یادآور شد: سند و مدرکی دال بر انجام کلیه امور شبهای قدر در شب 27 نداریم اما منعی هم در مورد انجام آنها وجود ندارد.

 

وی درخصوص وجود حدیث یا روایتی مبنی بر احتمال قدر بودن شب 27 گفت: روایت قوی که به لحاظ استناد فقهی بتوان حکم فقهی بر آن مترتب کرد در این زمینه وجود ندارد اما به صورت کلی خصوصیاتی را که برای این شب ذکر شده نشان از فضیلت و اهمیت این شب دارد.

احمدی فقیه ره تصریح کرد: ما در روایات معتبری داریم که فضیلت روز قدر نیز مانند شب قدر است و به همین ترتیب فضیلت شب 27 رمضان هم مانند فضیلت شب قدر عنوان شده است.

 

وی افزود: از جمله اعمال این شب که دلیلی بر اهمیت آن است، احیای آن، غسل دراین شب و دعای اللهم رزقنی تجافی عن دار الغرور... است که تا سحر مکرر خوانده می شود.

احمد فقیه ره یادآور شد: احیاء داشتن شب در سایر مواقع غیر از شب های قدر هم مستحب است و در برخی ایام وارد شده است و احیاء گرفتن حتماً دلیل بر شب قدر بودن نیت اما در مورد احیای شب 27 به شکل خاص برای درک فضیلت شب قدر، این عمل وارد شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید