تولید ملی فرهنگ:

1ـ امسال از سوی مقام معظم رهبری سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اعلام شده است. نامگذاری سال ها از سوی معظم له براساس رویکرد کلی نظام و شناخت وضعیت ما در معادلات جهانی و داخلی است که نشان از تدبیر و روشن بینی ایشان دارد.

فلسفه انقلاب اسلامی مبتنی بر ایجاد بنیاد های خویش باوری در چارچوب ارزش ها و آرمان های اسلامی است. شعار امسال نیز نشأت گرفته از آرمان های انقلاب اسلامی است که معمار آن امام خمینی(ره) بر خود باوری و اعتماد بر مردم و سرمایه های ملی و داخلی تأکید داشتند. تأکید مقام معظم رهبری بر تولید ملی دارای یک نکته ظریف و در عین حال مهم است که باید به آن توجه شود. معظم له می فرمایند: «شعار امسال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است. ما باید بتوانیم از کار کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایه سرمایه دار ایرانی حمایت کنیم، و این فقط با تقویت تولید ملی امکان پذیر خواهد شد. سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است. سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و اتقان در کار تولید است. و سهم مردم ـ که به نظر من از همه اینها مهم تر است ـ مصرف تولیدات داخلی است. ما باید عادت کنیم، برای خودمان فرهنگ کنیم». فرهنگ سازی این مقوله در جامعه ما که آمیزه ای در هم تنیده از ارزش های دینی و ملی است و تبدیل آن به یک باور برای اجرا و توفیق امری بسیار ضروری است، زیرا تحقق این شعار که در امتداد شعار سال گذشته «سال جهاد اقتصادی» می باشد منوط به ایجاد فرهنگ مصرف داخلی و تولید فرهنگ ملی است یکی از ضعف های اساسی ما در حوزه فرهنگ، کم تولیدی محصولات و آثار فرهنگی است. به عنوان مثال هم اکنون در زمینه های تولیدرمان در ابعاد مختلف دفاع مقدس،دینی وآئینی،اجتماعی و دچار کمبودهستیم

/ 0 نظر / 20 بازدید