ولایت فقیه....

یکی از ضروری ترین تشکلاها بسیج دانشجویی وطلاب است:طلاب علوم دینی ودانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب واسلام دفاع کنند پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی ونه غربی باشند به هیچ وجه نگذارید ایادی آمریکا وشوروی در آن دو محل احساس نفوذ کنند..مسایل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است هیچ وقت در خوب بودن وخوب شدن نباید حدبشناسید بسیج دانشجویی نیازهایی دارد، نیازهای اصلی وعنصری نیاز اول بسیج دانشجویی،فکر وتحلیل وروشن بینی،فکر وتفکرواندیشه پردازی در مسایل انقلاب در مسایل بین اللملی ومسایل جاری،همیشه آن کسانیکه راهها را باز می کنند مانع ها را میشکافنند وبه بینش می رسند ودیگران به دنبال آنها حرکت می کنند،گروه زبده ایی هستند که سلاح آنها معرفت است

رهبر معظم انقلاب می فرمایند:بسیج می تواند محور باشد انسانهایی رابه خودجذب کند بیست نفر را دور خود جمع کند وبه سوالات وشبهات جوانان پاسخ دهد راهنمایی ومشاوره وهمدلی به جوانان

 

وظیفه بسیج دانشجویی:تربیت نیروی همطرازونقش آفرینی

بسیج یعنی به صحنه آمدن وبه میدان آمدن،میدان چالشهای حیاتی واساسی است:

1-نبود زندگی مطلوب برای همه:عقب ماندن از قافله دانش-حمله به فرهنگ واعتقادات وباورها

2-تهدید محورها(نقش آفرینی)عقب ماندن از قافله دانش وعرصه علم ونبود زندگی مطلوب

قال علی (ع)لا علم لمن لا بصیره له:کسی که بصیرت ندارد علم ندارد

بصیرت یعنی بینش وآگاهی

معنای اصطلاحی بینش وبصیرت:قدرت تشخیص حق،افراد بدون بصیرت مانند الاغانی می مانند که کتاب با خود حمل می کنند وشما دانشجویان عزیز باید در مقابل این فتنه ها بصیرتتان قوی تر شود مواظب باشید از قافله جا نمانید

لازمه داشتن بصیرت:

1-مطالعه تاریخ(گذشته وحال)پیش بینی آینده

2-دعا

3-تقوی:کناه نکنیم...پرهیز از گناه

4-لقمه حلال

5-داشتن شاخص(قالب)

شاخص:قالب های حق:

1-گوش کردن سخنان مقام معظم رهبری و

2-مقایسه کردن آن با سخنان امام (ره)

3-احادیث اهل بیت

4-وبه قران عرضه کنید

چگونه منافق رابشناسیم؟

از همراهی او با دشمن می توان شناخت

هدف از خلقت انسان:شناخت خدا وعبادت او

اقدامات پیامبر در خصوص تشکیل جامعه الهی:

1-دریافت وابلاغ دهی

2-تبیین وتفسیر وتوضیح وتشریح دهی

3-تشکیل جامعه الهی:1-وحدت2-امنیت3-عدالت

4-رهبری جامعه

5-قضاوت

6-ایجاد زمینه گسترش اسلام با نوشتن نامه به سلاطین ودعوت آنها به اسلام

7-ایجاد زمینه جهانی شدن اسلام با تعیین جانشینی ومعرفی جانشینان خودشان امام زمان(عج تعالی فرجه شریف)

 خداوند متعال 11لامپ1000وات به ماداد ما آنها را کشتیم ویک لامپ کمتر از 1000وات به ما داداگر توانستیم آن را سالم نگه داریم امام زمان ظهور می کند به نظر شما آن لامپ کمتر از1000وات چه کسی است؟

اقدامات امام سجاد:

1-امام شناسی

2-معرفی دشمن و تربیت شاگرد

اقدامات امام باقر:

1-شیعه شناسی

2-وظیفه شیعه وتربیت شاگرد

اقدامات امام جعفر صادق:

1-تدوین فقه شیعه

2-تربیت شاگرد

اقدامات امام موسی کاظم-امام رضا-امام جواد_(ع)

1-پاسخ به شبهاتی که از طرف دشمنان به فقه تشیع وارد میشود

2-تربیت شاگرد

اقدامات امام هادی وامام عسکری:

1-معرفی فقهای جامع الشرایط به مردم

2-ایجاد زمینه غیبت امام زمان

3-تقلید

ولایت فقیه یعنی چه؟رهبری وسرپرستی جامعه الهی یا اسلامی بوسیله فقیه جامع الشرایط(عالم*عادل*با تقوا

شجاع*آگاه به زمان*مدیر ومدبر*)که توانایی لازم برای رهبری جامعه الهی را داشته باشد

ولی فقیه کیست؟نزدیک ترین فرد به امام معصوم(ع) است

ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟تمام اختیاراتی که رسول گرامی اسلام(ص)ودیگران درامر حکومتی داشتند در زمان غیبت امام معصوم به عهده ولی فقیه است

تشیع از نگاه دشمنان:

فرانسو توال:شیعه به قدرتی تبدیل شده است که دیگر نمی توان آن را با جنگ از پا درآورد بلکه با تهی سازی درونی می توان آن را ازپادرآورد

فرانسوفوگویاما:شیعه با2بال پرواز می کندبال سرخ....کربلا وبال سبز...منجی به عالم بشریت

دونوع مهندسی پیشنهادی فوگویاما......مهندسی معکوس ومهندسی صحیح

مهندسی معکوس......تهاجم به ولایت فقیه........فراهم شدن زمینه از بین بردن تاثیر گذاری کربلا واعتقاد به مهدی موعود

مهندسی صحیح.....بی اعتبار کردن اسطوره ها وقهرمانهای انقلاب وجنگ

فرانسو فوگویاما:مهندسی معکوس را برای شیعه(تهاجم ولایت فقیه)ذکر نمود وتآکید کرد که تا ولایت فقیه را نزنید نمی نوانید به ساحت قدسی کربلا ومهدی تجاوز کنید

باید از سطح کانونهای فرهنگی مهندسی صحیح ترزیق شود از جمله این سیاستها:بی اعتبارکردن اسطوره ها و

قهرمانهای انقلاب وجنگ وسخنرانی ها*کتابها*داستانهاوفیلم ها در مورد دفاع مقدس به عنوان اسطوره معرفی شود

پارلمر:نوآوران سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا وعضوءکمیته جاری است وبه گفته او جمهوری اسلامی ایران به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده است که با روشهای سخت نمی توان آنهاراازپادرآوردبایداز درون شکتشان داد

کنت پولاک:نویسنده معمای ایرانی:بایک قدرت شیطانی روبه رو هستیم که با30سال،5رییس جمهور آمریکا را با شکست مواجه ساخته است

جریانات انحرافی:سعی دارند با نام احمدی نژاد وارد انتخابات شوند مانند مشایی وبقایی

شاخصهای جریانات انحرافی:

قدرت طلبی*مطلق اتکای خود وخود محوری*التقاط گری*استفاده ابزاری از موضوع مهدویت*قاتل بودن به اسلام بدون روحانیت*زیر سوال بردن مدیریت الهی انبیاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از ضروری ترین تشکلاها بسیج دانشجویی وطلاب است:طلاب علوم دینی ودانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب واسلام دفاع کنند پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی ونه غربی باشند به هیچ وجه نگذارید ایادی آمریکا وشوروی در آن دو محل احساس نفوذ کنند..مسایل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است هیچ وقت در خوب بودن وخوب شدن نباید حدبشناسید بسیج دانشجویی نیازهایی دارد، نیازهای اصلی وعنصری نیاز اول بسیج دانشجویی،فکر وتحلیل وروشن بینی،فکر وتفکرواندیشه پردازی در مسایل انقلاب در مسایل بین اللملی ومسایل جاری،همیشه آن کسانیکه راهها را باز می کنند مانع ها را میشکافنند وبه بینش می رسند ودیگران به دنبال آنها حرکت می کنند،گروه زبده ایی هستند که سلاح آنها معرفت است

رهبر معظم انقلاب می فرمایند:بسیج می تواند محور باشد انسانهایی رابه خودجذب کند بیست نفر را دور خود جمع کند وبه سوالات وشبهات جوانان پاسخ دهد راهنمایی ومشاوره وهمدلی به جوانان

 

وظیفه بسیج دانشجویی:تربیت نیروی همطرازونقش آفرینی

بسیج یعنی به صحنه آمدن وبه میدان آمدن،میدان چالشهای حیاتی واساسی است:

1-نبود زندگی مطلوب برای همه:عقب ماندن از قافله دانش-حمله به فرهنگ واعتقادات وباورها

2-تهدید محورها(نقش آفرینی)عقب ماندن از قافله دانش وعرصه علم ونبود زندگی مطلوب

قال علی (ع)لا علم لمن لا بصیره له:کسی که بصیرت ندارد علم ندارد

بصیرت یعنی بینش وآگاهی

معنای اصطلاحی بینش وبصیرت:قدرت تشخیص حق،افراد بدون بصیرت مانند الاغانی می مانند که کتاب با خود حمل می کنند وشما دانشجویان عزیز باید در مقابل این فتنه ها بصیرتتان قوی تر شود مواظب باشید از قافله جا نمانید

لازمه داشتن بصیرت:

1-مطالعه تاریخ(گذشته وحال)پیش بینی آینده

2-دعا

3-تقوی:کناه نکنیم...پرهیز از گناه

4-لقمه حلال

5-داشتن شاخص(قالب)

شاخص:قالب های حق:

1-گوش کردن سخنان مقام معظم رهبری و

2-مقایسه کردن آن با سخنان امام (ره)

3-احادیث اهل بیت

4-وبه قران عرضه کنید

چگونه منافق رابشناسیم؟

از همراهی او با دشمن می توان شناخت

هدف از خلقت انسان:شناخت خدا وعبادت او

اقدامات پیامبر در خصوص تشکیل جامعه الهی:

1-دریافت وابلاغ دهی

2-تبیین وتفسیر وتوضیح وتشریح دهی

3-تشکیل جامعه الهی:1-وحدت2-امنیت3-عدالت

4-رهبری جامعه

5-قضاوت

6-ایجاد زمینه گسترش اسلام با نوشتن نامه به سلاطین ودعوت آنها به اسلام

7-ایجاد زمینه جهانی شدن اسلام با تعیین جانشینی ومعرفی جانشینان خودشان امام زمان(عج تعالی فرجه شریف)

 خداوند متعال 11لامپ1000وات به ماداد ما آنها را کشتیم ویک لامپ کمتر از 1000وات به ما داداگر توانستیم آن را سالم نگه داریم امام زمان ظهور می کند به نظر شما آن لامپ کمتر از1000وات چه کسی است؟

اقدامات امام سجاد:

1-امام شناسی

2-معرفی دشمن و تربیت شاگرد

اقدامات امام باقر:

1-شیعه شناسی

2-وظیفه شیعه وتربیت شاگرد

اقدامات امام جعفر صادق:

1-تدوین فقه شیعه

2-تربیت شاگرد

اقدامات امام موسی کاظم-امام رضا-امام جواد_(ع)

1-پاسخ به شبهاتی که از طرف دشمنان به فقه تشیع وارد میشود

2-تربیت شاگرد

اقدامات امام هادی وامام عسکری:

1-معرفی فقهای جامع الشرایط به مردم

2-ایجاد زمینه غیبت امام زمان

3-تقلید

ولایت فقیه یعنی چه؟رهبری وسرپرستی جامعه الهی یا اسلامی بوسیله فقیه جامع الشرایط(عالم*عادل*با تقوا

شجاع*آگاه به زمان*مدیر ومدبر*)که توانایی لازم برای رهبری جامعه الهی را داشته باشد

ولی فقیه کیست؟نزدیک ترین فرد به امام معصوم(ع) است

ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟تمام اختیاراتی که رسول گرامی اسلام(ص)ودیگران درامر حکومتی داشتند در زمان غیبت امام معصوم به عهده ولی فقیه است

تشیع از نگاه دشمنان:

فرانسو توال:شیعه به قدرتی تبدیل شده است که دیگر نمی توان آن را با جنگ از پا درآورد بلکه با تهی سازی درونی می توان آن را ازپادرآورد

فرانسوفوگویاما:شیعه با2بال پرواز می کندبال سرخ....کربلا وبال سبز...منجی به عالم بشریت

دونوع مهندسی پیشنهادی فوگویاما......مهندسی معکوس ومهندسی صحیح

مهندسی معکوس......تهاجم به ولایت فقیه........فراهم شدن زمینه از بین بردن تاثیر گذاری کربلا واعتقاد به مهدی موعود

مهندسی صحیح.....بی اعتبار کردن اسطوره ها وقهرمانهای انقلاب وجنگ

فرانسو فوگویاما:مهندسی معکوس را برای شیعه(تهاجم ولایت فقیه)ذکر نمود وتآکید کرد که تا ولایت فقیه را نزنید نمی نوانید به ساحت قدسی کربلا ومهدی تجاوز کنید

باید از سطح کانونهای فرهنگی مهندسی صحیح ترزیق شود از جمله این سیاستها:بی اعتبارکردن اسطوره ها و

قهرمانهای انقلاب وجنگ وسخنرانی ها*کتابها*داستانهاوفیلم ها در مورد دفاع مقدس به عنوان اسطوره معرفی شود

پارلمر:نوآوران سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا وعضوءکمیته جاری است وبه گفته او جمهوری اسلامی ایران به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده است که با روشهای سخت نمی توان آنهاراازپادرآوردبایداز درون شکتشان داد

کنت پولاک:نویسنده معمای ایرانی:بایک قدرت شیطانی روبه رو هستیم که با30سال،5رییس جمهور آمریکا را با شکست مواجه ساخته است

جریانات انحرافی:سعی دارند با نام احمدی نژاد وارد انتخابات شوند مانند مشایی وبقایی

شاخصهای جریانات انحرافی:

قدرت طلبی*مطلق اتکای خود وخود محوری*التقاط گری*استفاده ابزاری از موضوع مهدویت*قاتل بودن به اسلام بدون روحانیت*زیر سوال بردن مدیریت الهی انبیاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از ضروری ترین تشکلاها بسیج دانشجویی وطلاب است:طلاب علوم دینی ودانشجویان دانشگاهها باید با تمام توان خود در مراکزشان از انقلاب واسلام دفاع کنند پاسدار اصول تغییر ناپذیر نه شرقی ونه غربی باشند به هیچ وجه نگذارید ایادی آمریکا وشوروی در آن دو محل احساس نفوذ کنند..مسایل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است هیچ وقت در خوب بودن وخوب شدن نباید حدبشناسید بسیج دانشجویی نیازهایی دارد، نیازهای اصلی وعنصری نیاز اول بسیج دانشجویی،فکر وتحلیل وروشن بینی،فکر وتفکرواندیشه پردازی در مسایل انقلاب در مسایل بین اللملی ومسایل جاری،همیشه آن کسانیکه راهها را باز می کنند مانع ها را میشکافنند وبه بینش می رسند ودیگران به دنبال آنها حرکت می کنند،گروه زبده ایی هستند که سلاح آنها معرفت است

رهبر معظم انقلاب می فرمایند:بسیج می تواند محور باشد انسانهایی رابه خودجذب کند بیست نفر را دور خود جمع کند وبه سوالات وشبهات جوانان پاسخ دهد راهنمایی ومشاوره وهمدلی به جوانان

 

وظیفه بسیج دانشجویی:تربیت نیروی همطرازونقش آفرینی

بسیج یعنی به صحنه آمدن وبه میدان آمدن،میدان چالشهای حیاتی واساسی است:

1-نبود زندگی مطلوب برای همه:عقب ماندن از قافله دانش-حمله به فرهنگ واعتقادات وباورها

2-تهدید محورها(نقش آفرینی)عقب ماندن از قافله دانش وعرصه علم ونبود زندگی مطلوب

قال علی (ع)لا علم لمن لا بصیره له:کسی که بصیرت ندارد علم ندارد

بصیرت یعنی بینش وآگاهی

معنای اصطلاحی بینش وبصیرت:قدرت تشخیص حق،افراد بدون بصیرت مانند الاغانی می مانند که کتاب با خود حمل می کنند وشما دانشجویان عزیز باید در مقابل این فتنه ها بصیرتتان قوی تر شود مواظب باشید از قافله جا نمانید

لازمه داشتن بصیرت:

1-مطالعه تاریخ(گذشته وحال)پیش بینی آینده

2-دعا

3-تقوی:کناه نکنیم...پرهیز از گناه

4-لقمه حلال

5-داشتن شاخص(قالب)

شاخص:قالب های حق:

1-گوش کردن سخنان مقام معظم رهبری و

2-مقایسه کردن آن با سخنان امام (ره)

3-احادیث اهل بیت

4-وبه قران عرضه کنید

چگونه منافق رابشناسیم؟

از همراهی او با دشمن می توان شناخت

هدف از خلقت انسان:شناخت خدا وعبادت او

اقدامات پیامبر در خصوص تشکیل جامعه الهی:

1-دریافت وابلاغ دهی

2-تبیین وتفسیر وتوضیح وتشریح دهی

3-تشکیل جامعه الهی:1-وحدت2-امنیت3-عدالت

4-رهبری جامعه

5-قضاوت

6-ایجاد زمینه گسترش اسلام با نوشتن نامه به سلاطین ودعوت آنها به اسلام

7-ایجاد زمینه جهانی شدن اسلام با تعیین جانشینی ومعرفی جانشینان خودشان امام زمان(عج تعالی فرجه شریف)

 خداوند متعال 11لامپ1000وات به ماداد ما آنها را کشتیم ویک لامپ کمتر از 1000وات به ما داداگر توانستیم آن را سالم نگه داریم امام زمان ظهور می کند به نظر شما آن لامپ کمتر از1000وات چه کسی است؟

اقدامات امام سجاد:

1-امام شناسی

2-معرفی دشمن و تربیت شاگرد

اقدامات امام باقر:

1-شیعه شناسی

2-وظیفه شیعه وتربیت شاگرد

اقدامات امام جعفر صادق:

1-تدوین فقه شیعه

2-تربیت شاگرد

اقدامات امام موسی کاظم-امام رضا-امام جواد_(ع)

1-پاسخ به شبهاتی که از طرف دشمنان به فقه تشیع وارد میشود

2-تربیت شاگرد

اقدامات امام هادی وامام عسکری:

1-معرفی فقهای جامع الشرایط به مردم

2-ایجاد زمینه غیبت امام زمان

3-تقلید

ولایت فقیه یعنی چه؟رهبری وسرپرستی جامعه الهی یا اسلامی بوسیله فقیه جامع الشرایط(عالم*عادل*با تقوا

شجاع*آگاه به زمان*مدیر ومدبر*)که توانایی لازم برای رهبری جامعه الهی را داشته باشد

ولی فقیه کیست؟نزدیک ترین فرد به امام معصوم(ع) است

ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟تمام اختیاراتی که رسول گرامی اسلام(ص)ودیگران درامر حکومتی داشتند در زمان غیبت امام معصوم به عهده ولی فقیه است

تشیع از نگاه دشمنان:

فرانسو توال:شیعه به قدرتی تبدیل شده است که دیگر نمی توان آن را با جنگ از پا درآورد بلکه با تهی سازی درونی می توان آن را ازپادرآورد

فرانسوفوگویاما:شیعه با2بال پرواز می کندبال سرخ....کربلا وبال سبز...منجی به عالم بشریت

دونوع مهندسی پیشنهادی فوگویاما......مهندسی معکوس ومهندسی صحیح

مهندسی معکوس......تهاجم به ولایت فقیه........فراهم شدن زمینه از بین بردن تاثیر گذاری کربلا واعتقاد به مهدی موعود

مهندسی صحیح.....بی اعتبار کردن اسطوره ها وقهرمانهای انقلاب وجنگ

فرانسو فوگویاما:مهندسی معکوس را برای شیعه(تهاجم ولایت فقیه)ذکر نمود وتآکید کرد که تا ولایت فقیه را نزنید نمی نوانید به ساحت قدسی کربلا ومهدی تجاوز کنید

باید از سطح کانونهای فرهنگی مهندسی صحیح ترزیق شود از جمله این سیاستها:بی اعتبارکردن اسطوره ها و

قهرمانهای انقلاب وجنگ وسخنرانی ها*کتابها*داستانهاوفیلم ها در مورد دفاع مقدس به عنوان اسطوره معرفی شود

پارلمر:نوآوران سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا وعضوءکمیته جاری است وبه گفته او جمهوری اسلامی ایران به قدرتی شکست ناپذیر تبدیل شده است که با روشهای سخت نمی توان آنهاراازپادرآوردبایداز درون شکتشان داد

کنت پولاک:نویسنده معمای ایرانی:بایک قدرت شیطانی روبه رو هستیم که با30سال،5رییس جمهور آمریکا را با شکست مواجه ساخته است

جریانات انحرافی:سعی دارند با نام احمدی نژاد وارد انتخابات شوند مانند مشایی وبقایی

شاخصهای جریانات انحرافی:

قدرت طلبی*مطلق اتکای خود وخود محوری*التقاط گری*استفاده ابزاری از موضوع مهدویت*قاتل بودن به اسلام بدون روحانیت*زیر سوال بردن مدیریت الهی انبیاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید