چراانتخابات؟

قوی ترین تهدید غرب:غرب دید نمی تواند از طریق حمله نظامی ایران رانابود کند می خواهد از دون ایران را خراب کند

 

دراین مسیر بایدکارهای مختلفی انجام دادکه عبارتند از:

1-تقویت بصیرت(داشتن تقوا-پرهیزکاری-داشتن اخلاق اسلامی-متخلق شدن به اخلاق اسلامی)

2-تبعیت محض از ولایت فقیه از طریق(مطالعه-گوش دادن به سخنان آقا )

3-تحلیل مباحث وتقویت مبانی فکری(خواندن آثار شهید مطهری وامام-وقنی ما مشاهده می کنیم می بینیم جوانان برمبنای احساسات عمل می کنند)

4-دشمن شناسی:دشمن شناسی از طریق(احادیث-روایات وسخنان حضرت علی)دشمن راباید بشناسیم

یکی از مصادیق بی بصیرتی ودشمنی طبق فرمایش حضرت علی (ع):

هیچ دشمنی ضررش بیشتر از فهم وبی بصرتی نیست بایددرموقه انتخاب کردن افراد در انتخابات مجلس یا رییس جمهوری با بصیرت عمل کنیم

امام صادق(ع)می فرمایند:دین یک پوسته دارد ویک مغز دارد.پوسته دین که حتمألازم هست اول باید پوسته را رعایت کنیم

اعمال عبادی :نماز-روزه-حج

،مغزدین:اگر بخواهیم بفهمیم طرف دین دار است4نشانه دارد که عبارتند از:

1-صداقت،امین بودن،قدر شناس بودن،غیرت دینی

پیامبراکرم(ص):برای صداقت 4نشانه معرفی کرده است:1-باورهای دینی اودر زندگی اش تا چه حد در زندگی اش تاثیر دارد

2-در گفتار ونوشتار چقدر صادق است؟3-چقدر به تعهدات لفظی وکتبی خودش پایبند است؟4-چقدر اهل دوز کلک است مانند غش در معامله

عفت سپر هردوتای آن می باشد(پوسته ومغزدین)عفت گوش،عفت چشم،زبان،پوشش،صحبت با نامحرم

انتخابات امسال در شرایطی به آن نزدیک می شویم که در بهار34 مین انقلاب قرار گرفته مااز درون به لطف الهی وبا رهبری

 حضرت آقا وبا وجود مردم به پیشرفتهایی رسیدیم  شما می توانید آزادی،حقوق بشر،جایگاه زن درایران وغرب را مقایسه کنید

سالهاست که دشمن تلاش می کند(مصر،ترکیه)مردم را لاییک کند(از اسلام دور کند)نتیجه این انقلابهای منطقه به نفع ماست ومردم

 سرکار می آیند ما می توانیم اضمحلال دشمن را ببینیم

 

 

مقام معظم رهبری می فرمایند:دنیا در پیچ تاریخی هست ودشمن در حال نابود شدن است واگر می بینید دشمن مارا تحریم می کند چاره ای جزءاین دارد وخیالتان راحت باشد اگر دشمن می توانست حمله نظامی داشته باشد لحظه ای این حمله نظامی رابه عقب نمی انداختند ودشمن نمی تواند حمله کند وآنها بافضاحت تمام منطقه های اشغالی راترک می کنند 

غرب:تنها در جایی می توانیم ضربه میتقیم بزنیم انتخابات است در انتخابات ریاست جمهوری رد سال1388از پایتخت یعنی تهران شروع کردند اما در مورذد انتخابات مجلس می خواهند از شهرستانها شروع کنند،می خواهند فشار به ایران بیاورند،تحریم ایران رازیاد کنند ونمی خواهند مردم پای صندوق های رأی بیایند

راهبرد اصلی: رأی حداکثریت،بالا بردن مشارکت مردمی،نخوردن فریب از دشمن،علاوه بر اینکه مردم به پای صندوقهای رأی می آیند باید خوب هم انتخاب کنند،وظیفه نماینده:جسارت داشتن،شجاعت داشتن ونظارت قوی داشتن بر مسایل امور وجامعه ولی متأسفانه

اگر مجلس نظارت خوب می کرد ما نباید پرونده 3میلیاردی داشته باشیم وهم اکنون دادگاه علنی پرونده فساد مالی آغاز شده است باید ولایتمدار ومتخصص باشد سلامت انتخابات.

4جریان هم اکنون برای شرکت در انتخابات آماده هستند:1-جریان اصلاح طلبان2-جریان اصولگرایان3-جریان فتنه4-جریان انحرافی

1-جریان اصلاح طلبان:عمده فتنه در سال1388از اصلاح طلبان و2خردادی ها بوداشخاصی مانند میر حسین موسوی وخاتمی و...

وکسانی که از اصلاح طلبان مشارکت داشتند اشخاصی مانند آقایان کاوش وکبا کبیان و...وکسانی که در انتخابات شرکت نکردند بنام

 گروه فتنه شناخته می شونداز5000نفر900نفر از اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شرکت کردند و.این گروه3حرف و3طیف را می

 گویند که عبارتند از:1- ما نباید در انتخابات شرکت کنیم2-ما گفتیم در انتخابات سال1388 تقلب شده است چطور ما در این انتخابات

شرکت کنیم3-حضور ما درپای صندوقهای رأی به مثابه تأیید است

وعده ای دیگر گفتند ماباید بریم واز درون آنها را خراب کنیم واشخاصی مانند خاتمی گفته است ما برای آمدنمان یک سری شرط

 وشروطها داریم مانند آزاد کردن زندانیهای سیاسی ومیگوید نظام به ما احتیاج دارد وناز مارا می خرد با عدم مشارکت یعنی تبلیغ

نکردن نسبت به انتخابات،اگر مشارکت مردم زیر40درصد باشد می گوییم به خاطر ما مردم نیامده اندواگر مشارکت مردم بالای 50

درصد باشد ما شکست خورده ایم

2-جریان اصولگرایان:به انقلاب پایبند هستند وبه وحدتی نیاز دارند اشخاصی مانند مانند دکتر حداد عادل ودکترعلی اکبر ولایتی و...

پیش آیت الله مهدوی کنی وآیت الله یزدی رفتند وگروهی راتشکیل دادند یا به عبارت دیگرهمان گروه 8+7وبه این گروه نقدهایی وارد

 است ونقاط قوت وضعفی دارند دعوای درونی اصولگرایان بای کدیگر باعث فراموشی فتنه می شود.

3-جریان انحرافی:به3دلیل خطرناکتر از کروه فتنه هستند:

1-نگاهشان به امام،ظهور امام زمان و...ونگاه فرهنگی اشان مشکل داردبه عبارت دیگرانحرافات شدید اعتقادی دارند

2-نفاق شدید دارند در ظاهر یک حرفی می زنند ودرباطن حرف دیگری می زنند

3-در انتخابات فعال شدند نهایتأرسیده اند به50-60نفر ومی گویند ماکه50-60نفر هستیم وگروه اصلاح طلبان هم40نفر هستند با هم

یک کاری انجام می دهیم ودراین زمانه باید گروه اصولگرایان بیشتربه مجلس

  بیایند

/ 0 نظر / 8 بازدید